Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων .

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής μικρών και μεσσαίων επιχειρήσεων με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», το οποίο στοχεύει στην προώθηση της εξωστρεφειας των υφιστάμενων ελληνικών μεταποιητικών επιχειρίσεων που αναπτήσσουν ηδη εξαγωγική δραστηριότητα, μεσω της συμμετοχής τους σε εμπορικες εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαική Ενωση και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας,

– διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI της προσκλησης, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μεσω της συμμετοχις τους στις εμπορικές εκθέσεις. Επίσης, θα πρέπει να παράγουν/μεταποιούν τα προϊόντα αυτά.

– αναπτήσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετησίου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προυπολογισμού έως €100.000.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο προυπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

– μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης €10.000.

– μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης €17.500.

– μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης €25.000.

Επιλέξειμες είναι οι εξής δαπάνες:

1.Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

– Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.

– Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε: αεροπορικά εισητήρια στην οικονομική θέση, επιμερούς μετακινήσεις  προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης και η διαμονή μέχρι του ποσού των €300 ανά άτομο ανά ημέρα.

–  Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαςη απαιτούμενου εξοπλισμού, π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.

– Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).

– Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμην΄τα, φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξης συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.

– Κόςτος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφοριακού εντύπου). Τα υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος ςχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.000 ανά υπόδειγμα εντύπου.

2.Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρησης της υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκις Επιτροπης, υπό τις ακόλουθες προυποθέσεις:

– Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

– Δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπωσ π.χ. τακτικές υηπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημισθηκες υπηρεσίες.

Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Ως ημερομηνία εναρξής επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 8/1/2018 έως εξανθλήσεως του προυπολογισμού, και το αργότερο μέχρι την συμπλήρωση των 18 μηνών απο την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.