Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του νόμου 3655/2008 (Α΄ 58) από 01/06/2009 καθιερώθηκε ο υποχρεωτικός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας. Για την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στη Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για τους αλλοδαπούς πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτούνται περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα, αλλά αρκεί η επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Για τους πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να επιδεικνύεται και ο τίτλος άδειας διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την άδεια διαμονής (είτε η «μπλε βεβαίωση» είτε η λευκή βεβαίωση για την κατηγορία της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους). Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας αρκεί ο τίτλος άδειας διαμονής και για τους αιτούντες διεθνή προστασία το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο και την απονομή ΑΜΚΑ ορίζονται στην από 13.02.2018 Εγκύκλιο με αριθμό 31547/966213, και είναι τα παρακάτω: 1) Επώνυμο κατά τη γέννηση. 2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα που προσκομίζεται για την έκδοση ΑΜΚΑ. 3) Όνομα. 4) Όνομα πατέρα. 5) Όνομα μητέρας. 6) Φύλο. 7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης). 8) Χώρα γέννησης. 9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα). 10) Υπηκοότητα. 11) Στοιχεία έγγραφου ταυτοποίησης (αριθμός, έτος έκδοσης και είδος, πχ.διαβατήριο). Επιτρέπονται και οι λατινικοί χαρακτήρες.12) Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας στην Ελλάδα, η οποία δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με διεύθυνση κατοικίας. 13) Τηλέφωνο επικοινωνίας.
Όταν από τα ως άνω έγγραφα δεν προκύπτει κάποιο από τα στοιχεία επωνύμου, ονόματος, ονόματος μητρός ή πατρός, συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο η λέξη «Άνευ». Ο Φορέας Κύριας Ασφάλισης και ο Φορέας Υγείας δεν αποτελούν υποχρεωτικά στοιχεία για την απόδοση ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αναγράφουν τα στοιχεία του προσώπου μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, η αναγραφή των στοιχείων του αιτούντος στα ελληνικά γίνεται εξ ακοής και είναι ενδεικτική. Τα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος είναι αυτά που δίνονται με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι εκπροσωπεί τον ενδιαφερόμενο. Εάν ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί περισσότερα του ενός πρόσωπα, δεν χρειάζεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωσή του για κάθε εκπροσωπούμενο αλλά αρκεί μία δήλωση που αναφέρει τα ονόματα όλων. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα για την απόδοση ΑΜΚΑ, πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν κατατίθενται αλλά απλώς επιδεικνύονται, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου.
Η κατοχή και προσκόμιση στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αδειών Διαμονής Διεθνούς Προστασίας, είτε Δελτίων Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού, αντικαθιστούν πλήρως τον τύπο των περιγραφέντων στην ανωτέρω υπ’ αρίθμ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν στην απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους. Στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων (κάτω των 18 ετών), τα οποία είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο, δεν απαιτείται συμπλήρωση του πεδίου ΑΜΚΑ του εκπροσώπου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.