Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας των επιδομάτων για την ανακατασκευή κτηρίων που είχαν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών της Ελλάδος με παράταση προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης χορήγησης στεγαστι…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή αγορά.

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Οδηγία (Οδηγία 2019/790) για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συ…

Περισσότερα