Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την αναθεώρηση του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του ορισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016.

Παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 όλων των κλάδων των αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων  μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 δ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής .

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχε…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .

Στο Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την νέα συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας με την οποία διευρύνεται το δίκτυο των χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα…

Περισσότερα