Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας για Ολική διαγραφή οφειλών ύψους 124.000 ευρώ.

Πολύ σημαντική απόφαση στα χρονικά εφαρμογής του νόμου Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) για ολική διαγραφή των χρεών οφειλ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την αναθεώρηση του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του ορισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό απαιτήσεων οφειλέτη με απαιτήσεις του Δημοσίου.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε γνωμοδότησή με την υπ’ αριθμ. 229/2017 σχετικά με το επιτρεπτό ή μη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού …

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016.

Παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 όλων των κλάδων των αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων  μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 δ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων .

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής μικρών και μεσσαίων επιχε…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής .

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχε…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .

Στο Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχ…

Περισσότερα