Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τον υπολογισμό on line της ετήσιας άδειας των εργαζομένων Ελλάδος.

Λόγο του μεγάλου αριθμού καταγγελιών και ερωτημάτων που λαμβάνει η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος , το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για νέα εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για μεταβιβάσεις ακινήτων.

Εντός του Σεπτεμβρίου του 2019 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, στο σύστημα TAXISnet, η νέα εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Στις 7.6.2019 δημοσιεύτηκε νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ αριθμόν 2019/0011294/ΦΕΚ Β’ 2104/5.6.2019 σχετικά με τις προϋποθέσεις πολι…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τις αποφάσεις δικαστηρίων σχετικά με την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εισπρακτικές εταιρίες.

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπ αριθμόν 5825/2019 επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 5.869,40 ευρώ σε πελάτη τράπεζας-κάτοχο πισ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας των επιδομάτων για την ανακατασκευή κτηρίων που είχαν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών της Ελλάδος με παράταση προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης χορήγησης στεγαστι…

Περισσότερα