Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την καινούρια υποχρέωση πληρωμής των δημοτικών τελών για τα νομιμοποιηθέντα αυθαίρετα.

Οι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, που νομιμοποίησαν την αυθαίρετη κατασκευή ημιυπαιθρίων στα ακίνητα τους και δεν δήλωσαν την αλλ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τον υπολογισμό on line της ετήσιας άδειας των εργαζομένων Ελλάδος.

Λόγο του μεγάλου αριθμού καταγγελιών και ερωτημάτων που λαμβάνει η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος , το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομ…

Περισσότερα