Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Στις 7.6.2019 δημοσιεύτηκε νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ αριθμόν 2019/0011294/ΦΕΚ Β’ 2104/5.6.2019 σχετικά με τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης των ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ως ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ορίζονται:
– η διαπίστωση, σε ατομικό επίπεδο, της ομογενειακής ιδιότητας, η οποία διακριβώνεται εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν σωρευτικά, ιδίως, η επίγνωση ελληνικής καταγωγής και η ύπαρξη ψυχικών και πολιτιστικών δεσμών με την ελληνική εθνική κοινότητα,
– η γνώση της ιστορικής διαδρομής των προγόνων τους και των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ομογενών στους τόπους διαβίωσής τους,
– η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας,
– η γνώση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και της νεότερης ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού και
– η εξοικείωσή τους με τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος.
Απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να υποβάλουν σωρευτικά οι αιτούντες την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είναι οι εξής:
– αίτηση πολιτογράφησης πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος,
– ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν ο αιτών είναι ανιθαγενής ή άδηλης ιθαγένειας ή η χώρα της οποίας είναι υπήκοος αρνείται αποδεδειγμένα να εκδώσει σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο,
– πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
– πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
– πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
– πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
– υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος,
– υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος,
– υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης,
– παράβολο 100 ευρώ.
Οι αιτούντες την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι είναι κάτοικοι ημεδαπής, οφείλουν να υποβάλουν, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, επιπλέον:
– αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα πριν την 26.3.2019,
– τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ, εφόσον υφίσταται,
– έγγραφα που αποδεικνύουν τη μακρόχρονη διαμονή τους στη χώρα, όπως, ιδίως, τα αποδεικτικά εκπλήρωσης φορολογικών ή και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μισθωτήρια κατοικίας, τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου, συμβάσεις εργασίας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.