Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Με την υπ’ αρ. 8499/3-5-2017 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καλούνται να εκδηλ…

Περισσότερα