Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Στις 7.6.2019 δημοσιεύτηκε νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ αριθμόν 2019/0011294/ΦΕΚ Β’ 2104/5.6.2019 σχετικά με τις προϋποθέσεις πολι…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Με την υπ’ αρ. 8499/3-5-2017 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καλούνται να εκδηλ…

Περισσότερα