Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για 8 θέσεις δικηγορών στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κοινοποίησε την προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ θέσεων νομικών συνεργατών (εμμίσθων δι…

Περισσότερα

Eνωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για προκήρυξη για την στελέχωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΣΕΠ 9 3/11/2016) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 30 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ…

Περισσότερα