Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τον υπολογισμό on line της ετήσιας άδειας των εργαζομένων Ελλάδος.

Λόγο του μεγάλου αριθμού καταγγελιών και ερωτημάτων που λαμβάνει η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος , το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για 8 θέσεις δικηγορών στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κοινοποίησε την προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ θέσεων νομικών συνεργατών (εμμίσθων δι…

Περισσότερα