Ερωτηματολόγιο

Ποια είναι η γνώμη σας για τα αίτια της ανεργίας?
Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να κλείσει τα σύνορα της στους πρόσφυγες?
Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για την συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνική ζωή της Ελλάδος?

Name Business Email Phone Number

Comments are closed.