Άδεια διαμονής για γνωριμία του αγιορείτικου μοναχικού βίου.

monaxi_afonaΣύμφωνα με το άρθρο 20 п. «στ» του νόμου 4251/2014, πολίτης τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια διαμονής εάν επιθυμεί να γνωρίσει το Αγιορείτικο μοναχικό βίο. Η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά, και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη. Η ισχύς της άδειας διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα. Η παρούσα άδεια διαμονής δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται και από πληρεξούσιο δικηγόρο Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η είσοδος του ενδιαφερόμενου προσώπου στην Ελλάδα για λήψη των βιομετρικών στοιχείων του, και συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση της άδειας διαμονής.
Για την λήψη της ως άνω άδειας διαμονής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έρθει στην Ελλάδα με εθνική θεώρηση εισόδου τύπου D.
Αίτηση στο αρμόδιο κατά τόπο Γενικό Προξενείο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό εγγράφου, αναγνωρισμένο από την χώρα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση: η ισχύς του πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών του τόπου κατοικίας του αιτούντος.
3. Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
4. Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι δέχεται τον πολίτη τρίτης χώρας και αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Πολίτης τρίτης χώρας που έλαβε θεώρηση εισόδου, οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει ο ίδιος είτε να μεριμνήσει η φιλοξενούσα Ιερά Μονή να υποβληθεί η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου Απαραίτητη προϋπόθεση: η ισχύς του πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
3. Παράβολο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
4. Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι δέχεται τον πολίτη τρίτης χώρας και αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
5. Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής, να υποβάλει σχετική αίτηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.