Άδεια διαμονής για τα μέλη οικογενείας ομογενών για πέντε έτη.

semiaΣύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου 4251/2014, σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα ομογενούς – κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο.) , οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άδεια διαμονής για πέντε χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Η εν λόγω άδεια διαμονής παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η ισχύς της άδειας διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται και από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η λήψη των βιομετρικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου προσώπου, και συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση της άδειας διαμονής. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να καλεί τον αιτούντα σε προσωπική συνέντευξη. Οι άδειες διαμονής των μελών οικογένειας ομογενούς δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου
Αίτηση για εθνική θεώρηση εισόδου στο αρμόδιο κατά τόπο Γενικό Προξενείο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό εγγράφου, αναγνωρισμένο από την χώρα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση: η ισχύς του πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών του τόπου κατοικίας του αιτούντος.
3. Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
4. Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
6. Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο, της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή τέκνου του. Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.

Για τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης το αρμόδιο Προξενείο μπορεί να καλεί τον συντηρούντα σε προσωπική συνέντευξη και να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται αναγκαία.

Πολίτης τρίτης χώρας που έλαβε θεώρηση εισόδου, οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου Απαραίτητη προϋπόθεση: η ισχύς του πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
5. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
6. Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο, της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή τέκνου του. Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.