Ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα από αλλοδαπά πρόσωπα.

Cropped image of a businessman writing on a piece of paper with his cellphone in front of him

Cropped image of a businessman writing on a piece of paper with his cellphone in front of him

1. Το νομικό πλαίσιο.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να ιδρύει και να διευθύνει επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το με το είδος του νομικού προσώπου εξαρτάται αν ο αλλοδαπός έχει άδεια διαμονής για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει την ανωτέρω άδεια διαμονής, τότε έχει το δικαίωμα να συστήνει εταιρία οπουδήποτε είδους, όπως επίσης έχει και το δικαίωμα να την διευθύνει και να την εκπροσωπεί ενώπιον όλων των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει την ανωτέρω άδεια διαμονής, τότε μπορεί να συμμετέχει σε ορισμένους τύπους προσωπικών και κεφαλαιούχων εταιρειών ως εταίρος με περιορισμένη ευθύνη, όπως σε ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, χωρίς την άδεια παραμονής, για την σύσταση εταιρίας ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να διορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας του – Έλληνα πολίτης ή πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει άδεια διαμονής. Ο εκπρόσωπος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σύσταση της εταιρίας και απόδοση ΑΦΜ σε αυτήν, και θα είναι επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον όλων των δημόσιων και διοικητικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
2. Ειδικές γνώσεις ή διπλώματα.
Για την σύσταση και τη διαχείριση της εταιρείας για το εμπόριο, π.χ. ιατρικού εξοπλισμού, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή πτυχία ιατρικής ή τεχνικής εκπαίδευσης. Ο μόνος περιορισμός είναι η υποχρέωση για την απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας ISO. Ειδικές γνώσεις απαιτούνται, για παράδειγμα, στην περίπτωση της παραγωγής του ιατρικού εξοπλισμού.
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για την ίδρυση της εταιρείας, θα πρέπει πρώτα να καταρτισθεί η πράξη σύστασης – Καταστατικό της Εταιρείας. Αυτή η πράξη μπορεί να συναφθεί με τη μορφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού για προσωπικές εταιρείες, όπως ΕΕ, ή σε συμβολαιογραφική μορφή, όπως για EΠΕ και ΑΕ. Στη συνέχεια, πρέπει να νοικιασθεί ο κατάλληλος χώρος και να καταχωρηθεί η μίσθωση στην εφορία. Θα πρέπει επίσης να αποκτήσετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ, συμπληρώνοντας τα κατάλληλα έντυπα για τις φορολογικές αρχές και έχοντας το διαβατήριό σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει η εταιρία να εγγραφεί στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας το Καταστατικό της εταιρείας, συμφωνητικό μίσθωσης , ΑΦΜ , αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα, ασφαλιστική ενημερότητα σε περίπτωση που κάποιος από τους ιδρυτές ασκει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και να συμπληρώσετε μια σειρά από έντυπα και υπεύθυνες δηλώσεις. Αν οιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο, είναι απαραίτητο να υποβάλλετε και το καταστατικό του νομικού αυτού προσώπου, βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη ίδρυση του νέου νομικού προσώπου. Αν το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο είναι αλλοδαπό, θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πιστοποιητικό για την ύπαρξη του νομικού προσώπου αυτού, που εκδίδεται από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές. Όλα τα παραπάνω ξένα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα Apostille (Σύμβαση Χάγης από 5.10.1961). Είναι επίσης απαραίτητο να εγγραφείτε στο ΟΑΕΕ. Την εγγραφή μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, επικυρωμένη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, στην αστυνομία ή από δικηγόρο. Επίσης, μπορεί να το κάνει και ο εκπρόσωπός του, υποβάλλοντας ένα έγκυρο διαβατήριο και ένα πιστοποιητικό από το Προξενείο για την μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, δηλαδή δεν απαιτείται άδεια παραμονής, και για τις εισφορές στο ταμείο υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος. Εκτός από τα παραπάνω, αν η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να αποκτήσετε την κατάλληλη άδεια από το Δήμο και τη Υγειονομική Υπηρεσία.
Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της εταιρείας που συστήνεται, με βάση τα σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αρμοδιότητα του, δηλαδή με βάση το Καταστατικό της εταιρείας ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή το πληρεξούσιο. Πληρεξούσιος εκπρόσωπος του Ρώσου πολίτη πρέπει να έχει ορισθεί βάσει του προξενικού πληρεξούσιου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.