Ένωση Ρωσόφωνων δικηγόρων ενημερώνει για την ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των υπερχρεωμένων πολιτών.

Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος του ΙΚΑ, που δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών στις ρυθμίσεις οφειλών του νόμου 3869/2010, δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής. Σε διαδικασία ρύθμισης με τις διατάξεις αυτές υπάγονται οι οφειλές των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων προς ιδιώτες πιστωτές, οι βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις είναι η παράλληλη υποβολή σε ρύθμιση των οφειλών και προς τους ιδιώτες πιστωτές. Στη ρύθμιση εντάσσονται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως επίσης και οι οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές, πρέπει να επιλέξει, εάν θα διατηρήσει τη ρύθμιση αυτή ή θα υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών. Η σχετική Αίτησης Υπαγωγής στην ρύθμιση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου ειρηνοδικείου για έλεγχο, προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία επικύρωσης τυχόν επιτευχθέντος προδικαστικού συμβιβασμού, καθώς και
η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της κύριας αίτησης. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τόσο προς ιδιώτες πιστωτές όσο και προς πιστωτές φορέων του Δημοσίου, με καταβολές σε σταθερές δόσεις, σε ευέλικτες δόσεις ή εφάπαξ καταβολές ή το αίτημα για διαγραφή οφειλών. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα, ενώ τυχόν ήδη ληφθέντα μέτρα αναστέλλονται. Ο ειρηνοδίκης δύναται να εκδώσει προσωρινή διαταγή για την περαιτέρω αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί προσωρινή διαταγή από τον ειρηνοδίκη, ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, είτε την απαγόρευση όλων των εκτελεστικών διαδικασιών. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αίτησης διακανονισμού και η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος. Ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σε μηνιαίες καταβολές κατά το σχέδιο αποπληρωμής. Προκειμένου να καθοριστούν από το αρμόδιο ειρηνοδικείο οι μηνιαίες καταβολές, εξαιρείται από το εισόδημα του οφειλέτη ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε, μεταξύ άλλων, η καταβολή των δόσεων. Η πάγια θέση του ΙΚΑ ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών από τον αιτούντα είναι ότι οι αιτήσεις ρύθμισης θα γίνονται δεκτές εφόσον δεν προτείνεται από τον οφειλέτη καμία έκπτωση στη συνολική οφειλή κύριας εισφοράς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.