Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών με 240 η 420 δόσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» την 1 Ιουνίου του 2021 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Μηχανισμού Εξωδικαστικής Ρύθμισης των Οφειλών, με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης χρεών τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων έναντι των πιστωτών τους, δηλαδή του Δημόσιου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Χρηματοδοτικούς φορείς μεταξύ των οποίων οι Τράπεζες και τα funds. Η αίτηση για την Εξωδικαστική Ρύθμιση των Οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), και μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη είτε από τους πιστωτές του. Μετά την υποβολή της αίτησης προκύπτει μία πρόταση ρύθμισης οφειλών με βάση την οικονομική δυνατότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ενώ αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η ποινική δίωξη για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο οφειλέτης δεν δικαιούται να υποβάλλει αίτηση ένταξης στην εξωδικαστική ρύθμιση του νόμου 4738/2020 εάν: το 90% των συνολικών οφειλών του σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή όταν το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, είτε εάν ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό 20%, που μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων ή στην αύξηση των δαπανών του, είτε όταν εκκρεμεί αίτηση στο δικαστήριο για ένταξη στο ν. Κατσέλη (ν.3869/10) για ποντιακά δάνεια ή στο ν. 4605/2019 για προστασία κύριας κατοικίας ή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 ή όταν πρόκειται για εταιρεία και εκκρεμεί αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο για εξυγίανση ή για την κήρυξή του σε πτώχευση, εκτός αν έχει παραιτηθεί έγκυρα από τις διαδικασίες των νόμων αυτών, είτε ο οφειλέτης έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση, είτε έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της: φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.α.
Μετά την υποβολή της αίτησης, οι χρηματοδοτικοί φορείς έχουν τη διακριτική ευχέρεια να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση αυτή εξασφαλίσει αφενός τη συναίνεση του οφειλέτη και αφετέρου τη συναίνεση της πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (προσημείωση, υποθήκη) τότε υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν συμφωνεί με τις προτάσεις των δανειστών, δικαιούται να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση.
Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης καταβολής δόσεων σε οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για την αποπληρωμή δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους, για 5 χρόνια από την ημερομηνία της αίτησης. Οι προϋποθέσεις για τη επιδότηση είναι: οι συνολικές οφειλές να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το υπόλοιπο της οφειλής από δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία, να μην υπερβαίνει το ποσό των 135.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή, και να επήλθε μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης δόσης είναι από 70 έως 210 ευρώ ανά μήνα ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού.
Οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση είτε επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας τους αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την κύρια κατοικία τους σε ειδικό φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, με δικαίωμα μετέπειτα να αγοράσουν ξανά την κατοικία τους. Στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν ορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, όπως το συνολικό ετήσιο εισόδημα ως 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500€, για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000€, η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας ως 120.000 €, προσαυξανόμενο κατά 15.000 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 €, το σύνολο τραπεζικών καταθέσεων ως 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000 €. Επίσης θα πρέπει να πληρείται και το κριτήριο της νόμιμης και μόνιμης διαμονής κατά τα τελευταία 5 έτη στην ελληνική επικράτεια. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη και μπορεί να καταγγελθεί, εφόσον ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλλει 3 μισθώματα. Η καταγγελία της μίσθωσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς. Ενώ εφόσον ο μισθωτής καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων, τότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιμήματος την κυριότητα της κύριας κατοικίας, που είχε μεταβιβαστεί στον φορέα.
Με τον νόμο 4738/2020, εκτός από τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αποκτούν πτωχευτική ικανότητα και τα φυσικά πρόσωπα. Μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές του σε 1 ή 3 έτη από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ανάλογα εάν διαθέτει ή όχι περιουσιακά στοιχεία. Ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 ή 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.