Συνέδριο: «Νομοθετικές εξελίξεις στην ίδρυση εταιρειών και καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.»

Στις 15 Φεβρουαρίου του 2014 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων και Νομικών της Ευρώπης «ΠΡΩΤΟΒ…

Περισσότερα