Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την νέα διαδικασία εξέτασης Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας.

Την Κυριακή, 16 Μαΐου, 2.450 αλλογενείς αλλοδαποί θα συμμετάσχουν στον πρώτο γραπτό διαγωνισμό για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας…

Περισσότερα