Ένωση Ρωσόφωνων δικηγόρων ενημερώνει για την ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των υπερχρεωμένων πολιτών.

Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος του ΙΚΑ, που δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών στις ρυθμίσεις οφειλών του νόμου 386…

Περισσότερα

Εργόσημα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 3863/2010 και ΥA 14913/343 (ΦΕΚ Β1586/2011) για την καταβολή των μισθών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ορισμέν…

Περισσότερα