Εργόσημα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 3863/2010 και ΥA 14913/343 (ΦΕΚ Β1586/2011) για την καταβολή των μισθών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ορισμέν…

Περισσότερα