Διατροφή.

Μετά την λύση του γάμου σύμφωνα με το άρθρο 1442 του ΑΚ, εφόσον ένας από τους συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισο…

Περισσότερα

Διαζύγιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1438 του Α.Κ, Ο γάμος λύνεται με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Διαζύγια υπάρχουν δύο …

Περισσότερα