Διαζύγιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1438 του Α.Κ, Ο γάμος λύνεται με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Διαζύγια υπάρχουν δύο …

Περισσότερα