Άδεια διαμονής για τα στελέχη ημεδαπών εταιριών ή θυγατρικών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα για δυο έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 π.1α του νόμου 4251/2014, επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα των πολιτών τρίτων χωρών, που πρόκειται να …

Περισσότερα