Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τις προθεσμίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Ελλάδας των Ελλήνων του εξωτερικού.

Ξεκίνησε η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Ελλάδος, από σή…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, παρατείνεται μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017 η προθεσμ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Νομική Σχολή Αθηνών.

Н Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέο, ενιαίο, εντατικό Πρ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Π…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή αλλοδαπών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδος ανακοινώθηκε ότι οι αλλοδαποί, που τηρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές…

Περισσότερα