Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την νέα συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας με την οποία διευρύνεται το δίκτυο των χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο όριο ανάληψης μετρητών και αλλαγές στο άνοιγμα λογαριασμών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε την 3/8/2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται περαιτέρω…

Περισσότερα