Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας Ελλάδας για πενταετή παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας (1738/2017), είναι αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις πενταετ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τις προθεσμίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Ελλάδας των Ελλήνων του εξωτερικού.

Ξεκίνησε η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Ελλάδος, από σή…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται παράταση στη διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δα…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για πρόστιμο 25.000 ευρώ σε εταιρία για μαζική αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την υπ’ αριθμ. 78/2016 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελλάδος προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 25…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για σημαντική δικαστική απόφαση σχετικά με την λύση του μισθώματος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης η μονομερής εγκατάλειψη μίσθιου από μισθωτή χωρίς κ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων από την υποχρεωτική χρήση POS από δικηγόρους.

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε κατεπείγον αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας γνωμοδότηση σχετικά…

Περισσότερα