Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή αγορά.

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Οδηγία (Οδηγία 2019/790) για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την μη επιβολή προστίμου της Εφορίας στις δηλώσεις για τα ακίνητα λόγο Κτηματολογίου.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εκκρεμότητες με το Κτηματολόγιο και θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για αλλαγές των στοιχ…

Περισσότερα