Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων.

pensia-_ogaΣύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) από 12.05.2016 στους ανασφάλιστους υπερήλικες καταβάλλεται από τον ΟΓΑ επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
2. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το ποσό του επιδόματος. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.
3. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.
4. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται: α) Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ λόγω της αναπηρίας τους. β) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. γ) Το επίδομα ανεργίας, δ) Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.
5. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
β. Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Ταυτότητα ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
2. Φορολογικές δηλώσεις Ε!, Ε9 και εκκαθαριστικό.
3. Βεβαίωση του τόπου διαμονής.
4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
5. Όλα τα διαβατήρια.
6. Βεβαίωση από την χώρα καταγωγής για την σύνταξη που λαμβάνει εκεί και το ύψος του ποσού, ή ότι δεν λαμβάνει σύνταξη (για τους ομογενείς).
7. Αποδείξεις για την 15ετή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Εκτός από διαβατήρια, αυτό μπορεί να είναι φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά, μισθωτήρια συμβόλαια, ένσημα και ασφάλεια στο ΙΚΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ κλπ.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε περίπτωση έγγαμου – αποδείξεις για περιουσιακή κατάσταση, εισοδήματα και τυχόν σύνταξη του/της συζύγου.
Αναμένεται η δημοσίευση των σχετικών εγκυκλίων με λεπτομερή κατάλογο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η αίτηση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλεται στο δήμο του τόπου κατοικίας, στον αρμόδιο υπάλληλο ΟΓΑ.
Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. Εξαιρούνται επίσης όσοι ο ή η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 360 Ευρώ. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας εξετάζονται με τις καινούριες προϋποθέσεις. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος χωρεί ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί επί της ένστασης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.