Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου για τρίτεκνους και πολυτέκνους .

Από τις 22 Φεβρουαρίου 2017 έχει τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή σχετικά με τον εκ νέο…

Περισσότερα