Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής .

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχε…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για το νέο προγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .

Στο Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχ…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για συμψηφισμό τελικών πληρωμών ΕΣΠΑ με οφειλές προς το δημόσιο.

Η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υ…

Περισσότερα

Άδεια διαμονής για τα στελέχη ημεδαπών εταιριών ή θυγατρικών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα για δυο έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 π.1α του νόμου 4251/2014, επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα των πολιτών τρίτων χωρών, που πρόκειται να …

Περισσότερα