Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Στις 7.6.2019 δημοσιεύτηκε νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ αριθμόν 2019/0011294/ΦΕΚ Β’ 2104/5.6.2019 σχετικά με τις προϋποθέσεις πολι…

Περισσότερα

Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τον νέο τρόπο κατάθεσης αιτήσεων για αδειών διαμονής στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι λόγω ιδιαιτέρως αυξημένης προσέλευσης στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Με…

Περισσότερα