Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για τον νέο Νόμο 4609/2019 για ζητήματα Στρατολογίας και Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατά…

Περισσότερα